15.12.10

100 Rope

MY inspiration is from sister of a husband , she gives earth beads , wood beads for me on my birthday and that normal design then make and new design I make particularities ropes altogether , there is many the level , which make a necklace has the interested  more and moreIdea color 
ผลงานชิ้นนี้ ได้แรงบันดาลใจ มาจาก หินสี ที่มีสีสันค่อนข้างจะ ด้านไม่มันวาว กิ๊ฟอยากจะทำให้ งานนี้ดูแปลก และอยากจะใช้พวกลูกปัดที่ใครๆๆคิดว่าไม่สวย อยากจะนำมาพัฒนาและ ปรับปรุงให้ ดูมีคุณค่าและสวยงาม กิ๊ฟจึงนะเอา ไอเดียจาก แฟชั่น ในตอนนี้ ซึ่งจะมีหลายๆคนที่ นิยม สร้อยคอแบบ หลายๆชั้น หลาาย เลเยอร์ และนั้นทำให้กิ๊ฟ design งานนี้ขึ้นมา งานนี้จะมีสีสันของ ความมืด 70% และความสว่างจากหินสีฟ้า 30% เราจำเป็นที่ต้องใช้หลักการแม่สีมาใช้ด้วยทุกครั้งนะค่ะ  และงานจะมีสีสันที่ลงตัว 

0 comments:

Related Posts with Thumbnails