25.11.12


เมื่อคิดมุ่งหวังไปข้างหน้าเพื่อไข่วคว้าความสำเร็จ
ก็อย่าลืมเตรียมความพร้อมที่จะผิดหวังด้วย
ไม่มีนักวิ่งคนใด ที่ไม่เคยล้ม
นักเดินทางผู้เจนโลก ย่อมต้องเคยหลงทิศทางมาแล้วทั้งสิ้น

When you want to move forward for Success then prepare yourself to be
disappointed. Many runners fall so be ready to fall and get back as soon as possible.
AksiDesign

23.11.12

We will be able to get the destination

AksiDesign


บางครั้งก็ต้องฝึกคิดแต่ในทางบวก
เพื่อไม่ให้ช่วงเวลาที่ทุกข์ท้อแท้นั้นแย่ลงไปเรื่อยๆ
อย่าเปรียบเทียบโชควาสนากับคนอื่นเลย
แม้ว่าชีวิตคนบางคนนั้นช่างราบรื่นนัก
เส้นทางของเขาช่างงดงาม ไร้ขวากหนาม
และทอดยาวไปสู่ความสุข และความสำเร็จ
แต่ขณะที่เราต้องพลัดตกลงไปในหุบเหว
อุปสรรค และขวากหนาม เราก็อาจจะพบเส้นทางสายเล็กๆ
อีกสายหนึ่ง ซึ่งก็สามารถนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายฝันได้เช่นกัน เชื่อในตัวเอง

Sometime we have to think positive for not getting worse in your mind.
When we suffered or have a problem. Don't compare your fortune with other.
Even someone would have a good life without any trouble and
their life is so smooth and beautiful.
But ours life has gone down to the hell,
In trouble we might have found the exit way then we can move forward to
another street and We will be able to get the destination

Believe in yourself.  Aksi:)

7.11.12

AksiDesign


"จุดจบ" ทำให้เกิด "การเริ่มต้น"
เราจบทุกอย่างวันนี้
เราก็จะได้เริ่มทุกอย่างในวันพรุ่งนี้
หากเธอเริ่มต้นใหม่ได้อย่างเข้มแข็ง
การเริ่มต้นที่ดี...ต้องเริ่มจากการมองโลกในแง่ดี
โลกที่ยังมีอะไรให้ค้นหา
โลกที่มีกลางวัน....มีดวงตะวันกลมโตสาดแสงอบอุ่น
ท่ามกลางสีฟ้าใสกระจ่าง
โลกที่ยามค่ำคืน...มีหมู่ดวงดาวร้อยพันไว้ให้นอนนับ
โลกที่มีเวลาให้เรา 24 ชั่วโมง
ให้เธอคิดหาว่าเธออยากทำแต่ไม่เคยลงมืออะไรบางอย่างที่เราเคยฝัน แต่กลับไม่เคยตามหา
เริ่มต้นคำถามแรกว่า " เธอต้องการอะไร "
อย่ามัวเสียเวลา กับถนนสายหนึ่งที่เราเคยเดินมาจนสุดสาย
แต่ทางต่อไปที่เราเดินต่างหากที่สำคัญ

" The End" brings " The beginning"
Today we finished everything
We also start everything tomorrow.
If you have a good start.
The beginning must be optimistic.
The world is full of interest.
The world is so bright and so full of warm light in the middle of blue sky.
The world in night time.....a thousand stars in the sky have been waiting to be counted.
The world has 24 hours.
Think about it. Have you ever had a dream ? But you never tried to do it and
 never followed your dreams.
The first question is " What do you want to do ? "
Don't waste your time on the road, you used to walk till the end.
It might have another road to move forward.

4.11.12

AksiDesign


เมื่อเกิดมา...เราต้องพบกับความทุกข์ และความสุข
บ้างปะปายมันเป็นเรื่องธรรมดา..
เมื่อเกิดมา..ชีวิตจะต้องดำรงอยู่อย่างสุขสบายหรือลำบากแตกต่างกันไป
เมื่อเกิดมา...เป็นคนดีหรือชั่วไม่มีใครรู้ได้อย่างแท้จริง ยกเว้นตัวเรา
เมื่อเกิดมา... ต้องมีการพบและการจากลาเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมนุษย์โลก
เมื่อเกิดมา...มีทั้งผิดหวังและสมหวังปะปนกันไป
เมื่อเกิดมา... ไม่มีอะไร หรือ ร่ำรวยเงินทอง เราล้วนก็คนเหมือนกัน
ไม่ว่าคนเราจะเกิดมาเป้นเช่นไร แต่ค่าของคนไม่ได้วัดอยู่เพียงภายนอก 
จิตใจต่างหากที่วัดคน.....  
ฉันก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากให้กำลังใจทุกๆคน  ..Aksi 

Since we were born... Sometimes we have to face up to the suffering experience and happiness.
Since we were born... Life will be comfortable living or difficult. 
Since we were born... We were bad or good, nobody knows exactly except ourselves.
Since we were born... We have to meet and leave each other. 
                                 It is a normal thing of the human being.
Since we were born... life always is disappointing or fulfilling.
Since we were born... Life can be poor or wealthy. We are all the same. 

No matter who you are, your value can't be judged by the outside but we can judged people by their heart.
I'm a normal person I just want to encourage everyone... Aksi 

3.11.12

Confident and believe


เพียงมีความเชื่อมั่น และศรัทธาในตัวเอง
เราจะก้าวเดินอย่างมั่นใจ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ทั้งที่ได้ดั้งใจและไม่ได้ดั้งใจ
ยอมรับทั้งด้านบวกและลบของโลก
พร้อมหมุนตัวเองไปพร้อมกับโลกอย่างมีความสุข


If we have confident and believe in yourself 
We will move forward with confident in the midst of revolution
even you want or don't want 
accept  both ways  Positive and Negative 
And turn yourself into the world and happily.
Related Posts with Thumbnails