25.11.12


เมื่อคิดมุ่งหวังไปข้างหน้าเพื่อไข่วคว้าความสำเร็จ
ก็อย่าลืมเตรียมความพร้อมที่จะผิดหวังด้วย
ไม่มีนักวิ่งคนใด ที่ไม่เคยล้ม
นักเดินทางผู้เจนโลก ย่อมต้องเคยหลงทิศทางมาแล้วทั้งสิ้น

When you want to move forward for Success then prepare yourself to be
disappointed. Many runners fall so be ready to fall and get back as soon as possible.
AksiDesign

0 comments:

Related Posts with Thumbnails