8.5.12

I was on the newspaper !!!!

I would like to share a good new for your guys. I have an interview with local newspaper at Australia so it's such a wonderful. My story was about my passion and my inspiration so if you believe you can do it. No matter who you are, no matter where you come from. One thing you have to believe yourself and know what will you do. cheer up !!!!

มาแล้วค่ะ พอดีกิ๊ฟอยากแชร์ เรื่องราว ข่าวดีให้กับเพื่อนๆค่ะ พอดีเมื่อ 3 อาทิตย์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาศไปสัมภาษ์ณ ให้กับหนังสือพิมพ์ของรัฐ (Australia) มาคะ เค้าสนใจในผลงานของกิ๊ฟและ สนใจที่เป็นผู้อพยพจาก ไทยและทำตามความฝัน อยากจะบอกทุกคนค่ะว่า ไม่ว่าเราจะเป็นใครมาจากไหน ขอให้มัความเชื่อและลงมือทำ เราก็จะประสบความสำเร๊จค่ะ เชื่อว่าทุกคนทำได้

0 comments:

Related Posts with Thumbnails